image

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
About us

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
     อนนิ ทรานสเลชั่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยอาจารย์แนน นนทรส เกียรติวิศาลชัย ให้บริการงานด้านแปลภาษา งานล่ามแบบเว้นวรรค งานล่ามแบบฉับพลัน งานล่ามตู้ แปลบทความ งานเขียน ถอดเทป แปลเว็บไซต์ จดรายงานการประชุม ทำซับไตเติ้ล แปลบทละคร ติดตั้งและให้เช่าอุปกรณ์งานล่าม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นให้บริการที่เป็นมืออาชีพ มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และราคาสมเหตุสมผล จนได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำอาธิเช่น International Red Cross Federation, หน่วยงานภายในของ UN และ องค์กรเอกชนชั้นนำต่างๆ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ประวัติผู้ก่อตั้ง
อจ.แนน นนทรส เกียรติวิศาลชัย

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • 1:
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • 2:
  จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก University of Vaasa, International Business Management
 • 3:
  ประกาศนียบัตรการอบรมล่ามมืออาชีพจาก Center of Interpreting and Translation
 • 4:
  ประกาศนียบัตรการอบรมผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษจาก MCOT
 • 5:
  ผู้ก่อตั้งสถาบันติวเตอร์อบรมภาษาอังกฤษ The Scholar Tutor House
 • 6:
  ผู้เขียนหนังสือ Thai for Beginners , All-in-one Easy Learning

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
อาจารย์แนนได้รับความไว้วางใจให้เป็นล่ามประจำขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ดูประวัติการทำงานได้จากหน้า References

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Our Services
งานแปลภาษา

        เราให้บริการแปลภาษาที่เน้นในเรื่องคุณภาพ – งานแปลที่ดีจะนั้นผู้อ่านจะต้องอ่านได้อย่างลื่นใหลไม่มีสะดุด เสมือนกับว่าได้อ่านงานเขียนในภาษาของต้นฉบับ ผู้แปลที่ดีจะต้องสามารถถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก และบริบทในงานเขียนนั้นออกมาได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนและสมบูรณ์ในอรรถรส


        การตรงต่อเวลา – เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบงานที่ตรงตามกำหนดเวลาของลูกค้าเป็นสำคัญ เราเข้าใจดีว่า เวลาคือทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้น หากเรารับงานใดแล้วเราจะยึดมั่นในเวลาส่งมอบตามที่เราตกลงกับลูกค้า


        ราคาสมเหตุสมผล - เราคำนึงถึงการเป็นคู่ค้า และพันธมิตรในระยะยาวกับท่าน ดังนั้นราคาของเราจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเลยว่า ราคาของเรานั้นแพงเกินไปหรือไม่ ที่อนนิ ทรานสเลชั่น เราตั้งราคางานให้เหมาะสมกับคุณภาพเสมอ


อนนิ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลภาษาตามคู่ภาษาต่อไปนี้

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  ญี่ปุ่น - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  อังกฤษ - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  จีน - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  พม่า - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  เขมร - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  เวียดนาม - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  ลาว - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  รัสเซีย - ไทย

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Our Services
งานล่ามแปลภาษา

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
เราให้บริการงานล่ามในที่ประชุม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ

           1. งานล่ามแบบเว้นวรรค (Consecutive Interpretation) เป็นการล่ามแบบผู้พูดพูดจบ แล้วผู้แปลจึงแปล การล่ามแบบนี้เหมาะสมกับการประชุมแบบย่อยๆ มีเวลาในการสื่อสาร และต้องการให้ได้สาระสำคัญของการแปลอย่างครบถ้วน เน้นที่รายละเอียดของการแปลมากกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการแปล

           2. งานล่ามแบบฉับพลัน ( Simultaneous Interpretation) เป็นการล่ามแบบผู้แปลจะแปลพร้อมกับผู้พูดในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่ การล่ามแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการประชุมที่ต้องการประหยัดเวลาในการประชุม โดยที่ผู้แปลไม่ต้องรอให้ผู้พูดพูดจบแล้วค่อยแปล การแปลแบบนี้จะต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วยแปล โดยที่ผู้แปลจะแปลใส่เครื่อง Transmitter ผู้ฟังจะต้องใส่หูฟังเพื่อรับฟัง เพื่อให้ทุกท่านในที่ประชุมสามารถฟังการแปลได้อย่างชัดเจน ในขณะที่กำลังฟังผู้พูดพูดอยู่

การแปลแบบนี้จะเหมาะสำหรับงานประชุมขนาดใหญ่ การประชุมที่ไม่ต้องการประหยัดเวลา ผู้แปลแบบล่ามฉับพลันนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถแปลได้อย่าง Real-time


อนนิ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลภาษาตามคู่ภาษาต่อไปนี้

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  ญี่ปุ่น - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  อังกฤษ - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  จีน - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  พม่า - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  อินโดนิเซีย- ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  เขมร - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  เวียดนาม - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  ลาว - ไทย
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  รัสเซีย - ไทย

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Our Services
งานเช่าและติดตั้งอุปกรณ์ล่าม

        อนนิ ทรานสเลชั่น ให้บริการงานล่ามภาษาที่ครบวงจรพร้อมด้วยอุปกรณ์งานล่าม
หากงานล่ามของคุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เราพร้อมจัดหามาให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องของความราบรื่นของงาน ให้เราเป็นผู้ดูแลงานประชุมให้กับท่าน
โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ล่ามสำหรับล่ามฉับพลัน (Simultaneous Interpretation)
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ1. อุปกรณ์ล่ามแบบเคลื่อนที่

การใช้อุปกรณ์ล่ามแบบเคลื่อนที่ จะเหมาะกับงานประชุมขนาดเล็ก-กลาง (< 100 คน) ซึ่งจะประหยัดต้นทุนในการเช่ามากกว่า และผู้แปลสามารถที่จะเดินไปมาในห้องประชุมได้โดยไม่ต้องอยู่ในห้องตู้ล่าม เหมาะกับกรณีที่ต้องทำกิจกรรม Workshop ในงานประชุม และประหยัดงบประมาณ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Transmitter

เครื่อง Transmitter

เครื่อง Transmitter (ตัวแม่) คือเครื่องส่งสัญญาณไปยังเครื่อง Receiver (ตัวลูก) เครื่องนี้ผู้แปลจะเป็นผู้ใช้เพื่อทำการแปลใส่ไมโครโฟน โดยเสียงของผู้แปลจะถูกส่งไปยังเครื่อง Receiver เครื่องนี้จะมีหลายช่องคลื่นสัญญาณ ในที่นี้คือช่องภาษาที่ผู้แปลจะเลือกแปลใส่นั้นเอง ในกรณีนี้ล่ามจะฟังเสียงของผู้พูดจากหูของล่ามเองโดยไม่มีการใส่อุปกรณ์หูฟังใดๆ


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Receiver

เครื่อง Receiver

เครื่อง Receiver (ตัวลูก) คือเครื่องรับสัญญาณจากเครื่อง Transmitter เครื่องนี้ผู้ฟังจะเป็นผู้ใช้ โดยมีหลายช่องภาษาให้เลือกตามช่องภาษาที่กำหนดไว้
2.อุปกรณ์ล่ามแบบมีตู้
3. ล่ามระยะทางไกล (Remote Simultaneous Interpretation)

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Studio

ห้อง Studio

อุปกรณ์ล่ามแบบมีตู้ จะประกอบไปด้วยห้องตู้ล่ามที่ต้องทำการติดตั้งและเชื่อมโยงสัญญาณกับระบบเสียงของงานประชุม โดยตู้ล่ามนี้จะเน้นในเรื่องของการเก็บเสียงรบกวน และเน้นในเรื่องของการฟังที่ชัดเจนจากผู้พูดเพื่อให้ล่ามสามารถแปลภาษาได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด

ล่ามจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ล่ามจะต้องนั่งในตู้และใส่หูฟังเพื่อรับฟังเสียงของผู้พูดผ่านหูฟังที่สามารถปรับระดับเสียงเบา-ดังได้ โดยปกติในห้องตู้ล่ามจะมีอุปกรณ์ไม่โครโฟนที่มาพร้อมกับช่องภาษาและ หน้าจอ Monitor เพื่อใช้ในการดูสไลด์ที่ผู้พูดนำเสนอ ผู้ฟังจะฟังจากอุปกรณ์ Receiver ที่เป็นหูฟัง


ล่ามระยะทางไกล (Remote Simultaneous Interpretation) คือการล่ามโดยใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการประชุม ไม่ว่าจะเป็น ZOOM หรือ Platform อื่น ๆ ที่มีฟังก์ชั่นแปลภาษา
ซึ่งในช่วงที่โควิดระบาด หลายองค์กรและงานต่าง ๆ ได้หันมาใช้ระบบล่ามออนไลน์มากขึ้น ทาง บจก.อนนิ สามารถช่วยจัดการ Set up อุปกรณ์ Account ต่าง ๆ ได้แบบเบ็ดเสร็จค่ะ


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Our Services
อบรมภาษาอังกฤษ
The Scholar Tutor House “รับรองผล - สร้างคนไทยให้เก่งภาษาอังกฤษ”

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
The Scholar Tutor house โปรแกรมสำหรับลูกค้าองค์กรจะเน้นในเรื่องของการนำไปใช้งานได้จริงในการทำงาน และเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการสื่อสารในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึงการจัดหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียน ลักษณะงานที่ทำ และวัฒนธรรมขององค์กร “เราเน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการทำงาน พร้อมรับรองผล”fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
1. รายละเอียดของคอร์ส

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
หลักสูตร :

Business English Tailor made ตามลักษณะงานขององค์กรและพื้นฐานของผู้เรียน

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
รายละเอียด :

ใน 1 คอร์สจะแบ่งเวลาเรียนเป็น 2 ชม.ต่อครั้ง จำนวนทั้งหมด 15ครั้ง 30 ชั่วโมง

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
จำนวนผู้เรียน :

จำนวนผู้เรียน ไม่เกิน 20 คน ต่อคลาส

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ติดต่อ

The Scholar Tutor House
Email : thescholartutorhouse@gmail.com
LINE: nan050482
Mobile: 0625656449fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
2.วิธีการ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
1.จัดการ

จัดการทดสอบ ทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อทำการวัดระดับและแบ่งกลุ่ม

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
2.ขอทราบ

ขอทราบตำแหน่งงานที่ทำ ลักษณะงานที่ทำ บุคคลในองค์กรที่พนักงานต้องใช้ติดต่อสื่อสาร

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
3.จัดหลักสูตร

จัดหลักสูตรที่เหมาะกับพื้นฐานและลักษณะงานของ ผู้เรียน โดยการเรียนการสอนจะเกี่ยวข้องกับทักษะต่างๆและคำศัพท์ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ติดต่อ

The Scholar Tutor House
Email : thescholartutorhouse@gmail.com
LINE: nan050482
Mobile: 0625656449

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
อัตราค่าบริการ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
งานแปลภาษา
โดยทั่วไปการคิดลักษณะงานแปลของ อนนิ ทรานสเลชั่นจะคิดอยู่ 2 ระบบ คือ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
คิดเป็นคำเริ่มต้นที่

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

2.5฿

/คำ

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด

 • โดยทั่วไปราคา
  จะอยู่ที่1.5- 2.5 บาท/คำ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
  หมายเหตุ ราคายังไม่รวม VAT

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
คิดเป็นราคาเหมาต่อหน้าเริ่มต้นที่หน้าละ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

800฿

/หน้า

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด
 • เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณจำนวนมาก
  เช่นตั้งแต่ 20 หน้าขึ้นไป หรือทำสัญญา
  เป็นผู้ใช้บริการระยะยาวกับอนนิ ทรานสเลชั่น หมายเหตุ ราคาไม่รวม VAT

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
* ทั้งนี้อัตราค่าแปลจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสารที่แปลและภาษาที่แปลด้วยเช่นกัน *

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
งานล่าม
อัตราค่าบริการงานล่ามเป็นดังนี้ (ราคาไม่รวม VAT)


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
1. งานล่ามแบบเว้นวรรค (Consecutive interpretation)

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ระดับปานกลางเริ่มต้นที่

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

8000฿

/วัน

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด
 • เต็มวัน (8 ชั่วโมง) วันละ 8000 บาท
 • ครึ่งวัน (1-3 ชั่วโมง) 5000 บาท
 • งานล่ามที่ต้องการความชัดเจน และสมบูรณ์ของภาษาในระดับปานกลาง เช่น ล่าม ในงานนิทรรศการ ล่ามประสานงาน เป็นต้น
  อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเดินทางหากพื้นที่ให้บริการอยู่นอกเหนือเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  หมายเหตุ ราคาไม่รวม VAT

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ระดับสูงเริ่มต้นที่

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

10000฿

/วัน

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด
 • เต็มวัน (8 ชั่วโมง) เริ่มต้นวันละ 10000 บาท
 • รายชั่วโมง (๋Per Job) เริ่มต้นที่ชั่วโมงแรก 3500 บาท ชั่วโมงถัดไป ชม.ละ 1000 บาท
 • งานล่ามที่ต้องการความชัดเจน และสมบูรณ์ของภาษาระดับสูง เช่น งานล่ามเพื่อการประชุมของบริษัท หน่วยงาน ล่ามเพื่อการอบรม ล่ามของหน่วยงานราชการ งานสอบสวน งานศาล อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเดินทางหากพื้นที่ให้บริการอยู่นอกเหนือเขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายเหตุ หากเป็นJob งานที่ไม่ต่อเนื่อง จะคิดค่าดำเนินการแยกเป็น Job งาน เศษเกิน 15 นาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง ราคาไม่รวม VAT

 

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
2.งานล่ามแบบฉับพลัน (Simultaneous interpretation)

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ระดับสูงเริ่มต้นที่

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

9000฿

/วัน

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด
 • เต็มวัน (8 ชั่วโมง) วันละ 8,000 บาท
 • ครึ่งวัน 5000 บาท
 • งานล่ามที่ต้องการความชัดเจน และสมบูรณ์ของภาษาในระดับสูงเช่น ล่ามการประชุมย่อยของบริษัท หรือ หน่วยงานของรัฐฯ หมายเหตุ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าอุปกรณ์ล่าม ไม่รวมค่าเดินทางหากพื้นที่ให้บริการอยู่นอกเหนือเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคาไม่รวม VAT

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ระดับมืออาชีพ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

12000฿

/วัน

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • รายละเอียด
 • เต็มวัน (8 ชั่วโมง) เริ่มต้นวันละ 12000 บาทขึ้นไป
 • ครึ่งวัน 7000 บาท
 • งานล่ามที่ต้องการความชัดเจน และสมบูรณ์ของภาษาในระดับมืออาชีพ เช่น ล่ามงานสัมมนาระดับประเทศ ล่ามงานประชุมนานาชาติ ล่ามการอบรม ล่ามประชุมใหญ่ของบริษัท ล่ามการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ งานล่ามของหน่วยงานราชการ ล่ามงานสอบสวน หมายเหตุ อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ล่าม ไม่รวมค่าเดินทางหากพื้นที่ให้บริการอยู่นอกเหนือเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคาไม่รวม VAT

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Join us

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ร่วมงานกับเรา หากท่านเป็นนักแปล ล่าม ที่ต้องการร่วมงานกับเราในฐานะฟรีแลนซ์สำหรับคู่ภาษาต่อไปนี้
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า เขมร เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย รัสเซีย
กรุณาส่ง CV พร้อมรูปถ่ายประสบการณ์การทำงาน ที่ info.onniltd@gmail.com

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
About us
Onni Translation – “We work to satisfy our customers”

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
     Onni Translation provides fast, good quality and reasonable price of services . Established in 2013, we have provided both Interpretation and translation and conference equipment setup to various companies and Thai government agencies. We provide any languages translation into Thai and vice versa. At Onni - “We only work with the expertsfjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Onni Founder profile
Ms.Nan Nontharos Kiatwisanchai (Translator, Interpreter, Language trainer)

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  1:
  Finished her Bachelor degree from Chulalongkorn University,Thailand, Business administration, Marketing (Honor degree)
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  2:
  And Master degree from University of Vaasa, Finland - International Business Management

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  3:
  Received Certificate of Professional interpreter from Center of Interpreting and Translation , Thailand
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  4:
  Attended the English News Anchor program from MCOT ,Thailand

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  5:
  Founder of The Scholar Tutor House, English Language tutor
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  6:
  Write of Thai for Beginner, All-in-one Easy learning

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  Our services:
   
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  1:
  Translation of any languages into Thai
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  2:
  Consecutive interpretation, Simultaneous Interpretation
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  3:
  Interpreting equipment rental /system installation
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  4:
  Transcription, Voice over, Copy writing, MC, subtitling
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  5:
  Language training Eng<>Thai
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  Why choose us?
   
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  1:
  We work with specialized translator and interpreter from various fields
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  2:
  We provide fast turn around time
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  3:
  We are flexible to work with
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  4:
  Our price to quality is very competitive
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  5:
  We provide NDA agreement

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Service rates

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Translation (Excld. VAT)
In general, there are two types of translation cost calculation

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Pay per word

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

Starting from 0.08 USD.

/word

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail


 • Pricing is depending on the difficulty level of the documents.
  Remarks: Price is VAT exclusive.


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Pay per page

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

Starting from 27 USD

/page

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • This type of translation cost calculation is suitable for the high volume translation (more than 20 pages-or-8,000 words), long term collaboration agreement is made with Onni Translation Remarks: Price is VAT exclusive

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
*Please note that this is just the guideline for the translation cost calculation, please contact us for the exact quotation Contact us*

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Interpretation
(Excld. VAT)


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
1.Consecutive interpretation

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Intermediate level

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

270 USD.

/day

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • Full day rate (8 hrs) 270 USD.
 • Half-day (1-3 hrs) rate 140 USD.
 • Consecutive interpretation job which requires the intermediate level of language clarity such as small meeting interpretation, exhibition interpretation, liaison
  price excluding traveling charges if the work location is outside the Great Capital Area
  Remarks: Price is VAT exclusive.

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
High level starting from

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

350 USD.

/day

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • Full day rate (8 hrs) Starting from 350 USD.
 • Per job rate Starting rate is 120 USD. for the first hour and the next hour is 35 USD.
 • Consecutive interpretation job which requires the high level of language clarity and perfection such as press conference, training, government meeting, Company event, Legal and court interpretation
  price excluding traveling charges if the work location is outside the Great Capital Area Remarks: Fraction of hour more than 15 mins is counted as an hour , Price is VAT exclusive.

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
2.Simultaneous interpretation

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
High level

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

300 USD.

/day

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • Full day rate (8 hrs) 300 USD.
 • Half-day rate 170 USD.
 • Simultaneous interpretation job which requires the high level of language clarity and perfection such as small meeting interpretation, small meeting with government agencies.Remarks: Price excluding any interpreting devices, traveling charges if the work location is outside the Great Capital Area and Price is VAT exclusive.

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
The professional level starting from

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

400 USD.

/day

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • Full day rate (8 hrs) starting from 400 USD.
 • Half-day rate 250 USD.
 • Simultaneous interpretation job which requires the professional level of language clarity and perfection such as International Seminar, National symposium, Government meeting, Company event, Conference , Seminar, International Discussion forum etc…
  Remarks: Price excludes any interpreting devices and traveling charges if the work location is outside the Great Capital Area. Price is VAT exclusive.

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
*Great Capital area refers to Bangkok, Samut Prakarn, Nonthaburi,Patumthanifjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
ETC

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Interpretation device rental

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

10 USD

/day

  fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
 • Detail
 • Transmitter/Receiver 10 USD/day (Excluding VAT)


fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Other types of work

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th

Click

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
Contact Us

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
If you are interested in our services, there are several ways to reach us

 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  Onni Ltd. (Head Quarter) - 600/927 Moo 14 Kukot Lamlukka Phatumthani 12130 Business and tax registration no.0135556001145
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  info.onniltd@gmail.com
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  +66 (0)62-5656 449
  Whatsapp, WeChat
 • fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th
  LINE ID : nan050482
fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap120:detail_th